-5% επιπλέον έκπτωση με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:TOP5

  • 0

    Δεν υπάρχουν προϊόντα που έχουν προστεθεί στο καλάθι.

-5% επιπλέον έκπτωση με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:TOP5

Δήλωση συναίνεσης για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθ. 7 του Κανονισμού 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συμφωνώ ότι τα προσωπικά μου δεδομένα, δηλαδή τρία ονόματα, η διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης για αγορασμένα αγαθά ή παραγγελθείσες υπηρεσίες, καθώς και για την αποστολή πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας BRO GROUP LTD. Δίνω τη συγκατάθεσή μου για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση της προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης μεταξύ εμένα και της εταιρείας BRO GROUP LTD, και μετά για το συντομότερο από: 1) την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης των συμβατικών εγγράφων σύμφωνα με τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας ή 2) την περίοδο των 5 ετών.

Ενημερώνομαι ότι μπορώ να αποσύρω τη συγκατάθεσή μου ανά πάσα στιγμή ζητώντας τη στο Ασκήστε τα δικαιώματά σας!, και ότι το αίτημά μου μπορεί να μην γίνει δεκτό εάν αντίκειται στις νομικές υποχρεώσεις του διαχειριστή ή στο δημόσιο συμφέρον.